Cwrdd â'r tîm

Rydym yn dîm cyfeillgar, profiadol wedi'i leoli yn Ne-orllewin Cymru, a rhyngom mae gennym bron 600 mlynedd o brofiad yn y sectorau Tai, Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

person - Samantha Watkins

Samantha Watkins

Rheolwr-gyfarwyddwr

Sam yw pennaeth Llesiant Delta. Mae'n arwain y newid o'i ddechreuad fel Gwasanaeth Llinell Gofal o fewn Cyngor Sir Caerfyrddin.

person - Carol Seabourne

Carol Seabourne

Pennaeth Gweithrediadau a Phartneriaethau

Carol yw'r Pennaeth Gweithrediadau a Phartneriaethau ac ymunodd â ni yn 2017.

person - Julian Ellis

Julian Ellis

Rheolwr Arloesi a Seilwaith

Mae Julian wedi gweithio i'r gwasanaeth ers bron 20 mlynedd ac mae wedi cefnogi'r gwaith o drosglwyddo'r gwasanaeth Llinell Gofal gwreiddiol.

person - Paul Faulkner

Paul Faulkner

Rheolwr Gofal trwy Gymorth Technoleg

Paul Faulkner yw ein Rheolwr Gofal trwy Gymorth Technoleg yma yn Llesiant Delta.

person - Carla Dix

Carla Dix

Rheolwr Strategaeth Atal TEC

Mae gan Carla dros 9 mlynedd o brofiad yn gweithio yn maes TEC. Bydd yn arwain ar weithredu model gwasanaeth newydd fel rhan o'r Gronfa Drawsnewid a ddyfarnwyd i Fwrdd Partneriaeth Gorllewin Cymru

person - Rebecca Davies

Rebecca Davies

Rheolwr Pwynt Mynediad Sengl

Rebecca yw'r arweinydd gweithredol yn y gwasanaeth IAA ar gyfer Sir Gaerfyrddin yn cefnogi gofal cymdeithasol i oedolion. Mae hi hefyd yn rheoli'r swyddogion lles cymunedol fel rhan o brosiect CONNECT

person - Kate Ozbahadir

Kate Ozbahadir

Swyddog Arloesi a Seilwaith

Ymunodd Kate â'r tîm ym mis Medi 2016 ac mae wedi cael dyrchafiad i gefnogi pob agwedd ar seilwaith cwmnïau, gan gynnwys gweithredu systemau gwaith arloesol newydd.

person - Shereen Turvey

Shereen Turvey

Hyfforddiant Cydlynydd

Ymunodd Shereen â'r tîm ym mis Hydref 2013 ac mae wedi cael dyrchafiad i arwain a datblygu'r tîm trwy hyfforddi a rheoli perfformiad.

person - Victoria Williams

Victoria Williams

Rheolwr Marchnata a Chyfryngau

Victoria yn cefnogi datblygiad marchnata gwerthu. Hi sy'n gyfrifol am gynhyrchu busnes newydd gan unigolion preifat, gan gadw ein cyfryngau cymdeithasol i fynychu digwyddiadau i hyrwyddo'r gwasanaeth.

person - Charlotte Shephard

Charlotte Shephard

Arweinydd Tîm

Ymunodd Charlotte â'r tîm yn 2019 ac mae wedi cael dyrchafiad i arwain a datblygu'r tîm drwy hyfforddi a mentora.

person - Kelsey Lewis

Kelsey Lewis

Arweinydd Tîm

Ymunodd Kelsey â'r tîm yn 2017 ac fe'i hyrwyddwyd i arwain a datblygu'r tîm drwy hyfforddi a mentora, gan ennill profiad helaeth o ddarparu pob agwedd ar y gwasanaeth.

person - Laura Furnell

Laura Furnell

Arweinydd Tîm

Ymunodd Laura â'r tîm yn 2018 ac mae wedi cael dyrchafiad i arwain a datblygu'r tîm drwy hyfforddiant a mentora.

person - Joy Cleary

Joy Cleary

Uwch Swyddog

Penodwyd Joy fel Uwch Swyddog i gefnogi ein gweithgareddau yng ngogledd ddwyrain Cymru. Mae'n goruchwylio ein gweithgareddau gweithredol o ddydd i ddydd ac yn cysylltu â'n partneriaid yn yr ardal.

person - Peter Kay

Peter Kay

Arweinydd Tîm

Peter yw Arweinydd Tîm Gwasanaeth Delta CONNECT yn Sir Benfro, sy'n darparu gwasanaeth achub a theleofal gwell.

person - Lindsey Kearney

Lindsey Kearney

Arweinydd Tîm

Lindsey yw Arweinydd Tîm y gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth yn Sir Gaerfyrddin sy'n cefnogi atgyfeiriadau gofal cymdeithasol oedolion.