Enable Recite
En

Ar fy nghyfer i


Rydym yma i'ch helpu i fwynhau eich bywyd hyd at yr eithaf. Gall hyn fod yn eich cartref neu allan ar hyd lle, pa ffordd bynnag yr ydych am fyw eich bywyd. Gallwn roi sicrwydd ichi, os bydd angen cymorth arnoch, y bydd ein tîm o arbenigwyr yno i'ch cynorthwyo 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn.


Drwy gynnig amrywiaeth o gynnyrch gofal trwy gymorth technoleg, yr ydym yn ei hadolygu'n gyson ac yn ychwanegu ati, yn ogystal â mynediad i'n hymgynghorwyr llesiant arbenigol 24/7 a gwasanaeth pwrpasol wedi'i lunio i ddiwallu eich anghenion unigol, gallwch ddibynnu arnom ni i'ch helpu i fyw'n ddiogel ac yn annibynnol gartref neu pan fyddwch ar hyd lle.

Mae atebion technoleg cynnil megis larymau a wisgir ar yr arddwrn neu ddyfeisiau symudol bychain a all ffitio i mewn i'ch poced, yn gallu sicrhau, pan fyddwch yn galw am gymorth, ein bod ni neu eich enw cyswllt dewisedig yn gallu ymateb i'ch galwad yn gyflym.

Mae ein Hymgynghorwyr Llesiant Delta tra hyfforddedig, arbenigol yn gallu rhoi i chi'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i gael yr ateb pwrpasol gorau sy'n diwallu eich anghenion a'ch ffordd o fyw.


I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch ni ar 0300 333 2222

Dewiswch Opsiwn i gael rhagor o wybodaeth

Prynu Offer


Ble bynnag ydych yn y DU, gall ein tîm ddarparu cyfarpar i chi i'w ddefnyddio yn eich cartref eich hun neu allan ar hyd lle fel rhan o'ch trefn ddyddiol.

I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch ni ar 0300 333 2222


Mae'r cyfarpar y gallwch chi ei brynu oddi wrthym yn hawdd i'w osod ac yn gallu cael ei gysylltu'n syth â'n canolfan fonitro 24/7 ac ymgynghorwyr arbenigol sy'n barod i weithredu wedi ichi alw. Pam prynu? Trwy daliad unwaith yn unig gallwn raglennu'r ateb Gofal trwy Gymorth Technoleg cywir i chi a'i anfon atoch. Mae ein technoleg yn gallu cael ei raglennu i ffôn unigolyn, fel y gall teulu a ffrindiau ateb yr alwad.

Gellir hefyd brynu tanysgrifiad monitro, lle bydd ein hymgynghorwyr Llesiant Delta arbenigol yn gallu ateb eich galwad 24/7 a rhoi gwybod i'r enwau cyswllt enwebedig neu'r gwasanaethau brys.


Mae'r cyfarpar i'w brynu yn cynnwys:

 

Y Llinell Gymorth a'r larwm gwddf

Cymorth drwy wasgu botwm – drwy gysylltu â'ch llinell ffôn, bydd y llinell gymorth yn eich cysylltu â'n canolfan fonitro 24/7, a fydd yn cymryd eich galwad. Drwy roi i ni eich manylion cyswllt a gwybodaeth sylfaenol, byddem yn gallu siarad â phwy bynnag sy'n gwasgu botwm y larwm a galw am gymorth os bydd angen.

 • Synhwyrydd tymheredd amgylchol integrol 
 • Neges atgoffa reolaidd awtomatig ynghylch profi larwm gwddf 
 • Addaswr pŵer sydd 75% yn fwy effeithlon 
 • Gwell batri wrth gefn 
 • Rheoli synhwyrydd rhithwir yn well 
 • Recordiadau llais hyblyg 
 • Negeseuon atgoffa uwch 
 • Pad allweddi gosod cludadwy/carden adnabod 
 • Opsiynau stand bwrdd/ar y wa

 

Y Llinell Gymorth at ddefnydd cerdyn SIM

Cymorth drwy wasgu botwm – os nad oes gennych linell dir, gallwch gysylltu â ni o hyd drwy ddefnyddio eich cerdyn SIM eich hun. Bydd Llinell Gymorth Delta ar gyfer cerdyn SIM yn eich cysylltu â'n canolfan fonitro 24/7, a fydd yn cymryd eich galwad. Drwy roi i ni eich manylion cyswllt a gwybodaeth sylfaenol, byddem yn gallu siarad â phwy bynnag sy'n gwasgu botwm y larwm a galw am gymorth os bydd angen.

 • Botwm i ffwrdd o'r cartref 
 • Swyddogaeth larwm lladron 
 • Monitro anweithgarwch sylfaenol 
 • Ffurfweddiad seiliedig ar ddigwyddiad 
 • Cyfleuster rheoli ymweliadau critigol 
 • Cyfleuster atgoffa 
 • Negeseuon gall y defnyddiwr eu recordio 
 • Derbyniwr personol uwch 
 • Monitro anweithgarwch uwch

 

Opsiynau Llesiant Delta eraill

Drwy siarad â'n tîm proffesiynol, gallwn hefyd roi cyngor ar gynnyrch ac opsiynau eraill a allai eich helpu. Mae'r cyngor yn amrywio o sut mae'r cyfarpar yn gweithio a sut i'w ddefnyddio, i sut mae gosod cynnyrch penodol – gallwn weithio gyda chi i gael yr ateb iawn. Sgwrsiwch â ni nawr i gael y cymorth y mae ei angen arnoch.

Ble bynnag ydych yn y DU, gall ein tîm logi cyfarpar i chi i'w ddefnyddio yn eich cartref eich hun neu fel rhan o'ch trefn ddyddiol.

I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch ni ar 0300 333 2222


Gallwch chi neu aelod o'r teulu osod y cyfarpar. Fel arall, gallai un o'n Swyddogion Gofal trwy Gymorth Technoleg proffesiynol wneud y gwaith gosod, cynnig rhagor o gyngor a dangos y cyfarpar i chi. Pan fydd y cyfarpar wedi'i osod, bydd yn cysylltu'n syth â'n tîm o arbenigwyr yn ein canolfan fonitro 24/7, sy'n barod i ymateb i'ch galwad.

Pam llogi? Trwy gofrestru i logi ein cyfarpar, rydych hefyd yn cael cymorth a chefnogaeth ein swyddogion Gofal trwy Gymorth Technoleg. Yn ogystal â gosod y cyfarpar, bydd ein swyddogion yn ymweld â chi'n flynyddol i roi gwasanaeth i'r cyfarpar a sicrhau ei fod yn gweithio'n iawn. Mae cost monitro eich galwadau gan ein hymgynghorwyr llesiant arbenigol hefyd yn rhan o'r pecyn llogi. Mae modd canslo'r pecyn hwn ar unrhyw adeg.


Mae'r cyfarpar i'w brynu yn cynnwys:

 

Y Llinell Gymorth a'r larwm gwddf

Cymorth drwy wasgu botwm – drwy gysylltu â'ch llinell ffôn, bydd y llinell gymorth yn eich cysylltu â'n canolfan fonitro 24/7, a fydd yn cymryd eich galwad. Drwy roi i ni eich manylion cyswllt a gwybodaeth sylfaenol, byddem yn gallu siarad â phwy bynnag sy'n gwasgu botwm y larwm a galw am gymorth os bydd angen.

 • Synhwyrydd tymheredd amgylchol integrol 
 • Neges atgoffa reolaidd awtomatig ynghylch profi larwm gwddf 
 • Addaswr pŵer sydd 75% yn fwy effeithlon 
 • Gwell batri wrth gefn 
 • Rheoli synhwyrydd rhithwir yn well 
 • Recordiadau llais hyblyg 
 • Negeseuon atgoffa uwch 
 • Pad allweddi gosod cludadwy/carden adnabod
 • Opsiynau stand bwrdd/ar y wal

 

Y Llinell Gymorth at ddefnydd cerdyn SIM

Cymorth drwy wasgu botwm – os nad oes gennych linell gymorth, gallwch gysylltu â ni o hyd drwy ddefnyddio eich cerdyn SIM eich hun. Bydd Llinell Gymorth Delta ar gyfer cerdyn SIM yn eich cysylltu â'n canolfan fonitro 24/7, a fydd yn cymryd eich galwad. Drwy roi i ni eich manylion cyswllt a gwybodaeth sylfaenol, byddem yn gallu siarad â phwy bynnag sy'n gwasgu botwm y larwm a galw am gymorth os bydd angen.

 • Botwm i ffwrdd o'r cartref 

 • Swyddogaeth larwm lladron

 • Monitro anweithgarwch sylfaenol 

 • Ffurfweddiad seiliedig ar ddigwyddiad 

 • Cyfleuster rheoli ymweliadau critigol 

 • Cyfleuster atgoffa

   

 • Negeseuon gall y defnyddiwr eu recordio 

 • Derbyniwr personol uwch 

 • Monitro anweithgarwch uwch

 

Opsiynau Llesiant Delta eraill

Drwy siarad â'n tîm proffesiynol, gallwn hefyd roi cyngor ar gynnyrch ac opsiynau eraill a allai eich helpu. Mae'r cyngor yn amrywio o sut mae'r cyfarpar yn gweithio a sut i'w ddefnyddio, i sut mae gosod cynnyrch penodol – gallwn weithio gyda chi i gael yr ateb iawn. Sgwrsiwch â ni nawr i gael y cymorth y mae ei angen arnoch.