Newyddion Diweddaraf

Swyddogion Llesiant Cymunedol

Swyddogion Llesiant Cymunedol newydd wedi'u penodi yn Sir Benfro

Gweld yr holl stori
Gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth er mwyn cefnogi byw'n annibynnol

Mae nifer o wasanaethau ar gael yn Sir Gaerfyrddin i helpu pobl i fyw'n annibynnol yn eu cartrefi am gyfnod hwy.

Gweld yr holl stori

Astudiaethau Achos

Astudiaeth Achos: Tawelwch meddwl i deulu Eric

Mae Eric, sy'n dioddef â dementia fasgwlaidd, yn byw ar ei ben ei hun. Mae ganddo hefyd anawsterau clywed....

Gweld yr holl stori
Astudiaeth Achos: Gwybod bod cymorth ar gael pan fydd ei angen arnaf

Cafodd David ei eni â chyflwr prin a ddaeth i'r amlwg 25 o flynyddoedd yn ôl pan gododd un bore a llewygu.

Gweld yr holl stori
Ein hadborth cwsmeriaid

Rydym wrth ein boddau yn clywed adborth gan ein cwsmeriaid gwerthfawr. Mae eich barn yn bwysig i ni i sicrhau ...

Gweld yr holl stori
Sylwadau gan eraill

Dywedwch wrthym pa fath o brofiad yr ydych wedi'i gael wrth ddefnyddio ein gwasanaeth hanfodol. Mae eich barn ...

Gweld yr holl stori

Trydarau Diweddaraf

RT @UnitedWelsh: There are grants available from the Welsh Government to help people affected by the floods. More information below https:…
RT @DementiaFriends: It's #RandomActsOfKindnessDay! A few ideas: 🏡 Check in on someone you know living with dementia 📲 Message a friend te…