Newyddion Diweddaraf

Llesiant Delta yn dathlu cyflogi ei 100fed aelod o staff

Mae Llesiant Delta yn dathlu ar ôl cyrraedd ei garregfilltir ddiweddaraf drwy gyflogi ei 100fed aelod o staff

Gweld yr holl stori
Swyddogion Llesiant Cymunedol

Swyddogion Llesiant Cymunedol newydd wedi'u penodi yn Sir Benfro

Gweld yr holl stori

Astudiaethau Achos

Astudiaeth Achos: Tawelwch meddwl i deulu Eric

Mae Eric, sy'n dioddef â dementia fasgwlaidd, yn byw ar ei ben ei hun. Mae ganddo hefyd anawsterau clywed....

Gweld yr holl stori
Astudiaeth Achos: Gwybod bod cymorth ar gael pan fydd ei angen arnaf

Cafodd David ei eni â chyflwr prin a ddaeth i'r amlwg 25 o flynyddoedd yn ôl pan gododd un bore a llewygu.

Gweld yr holl stori
Ein hadborth cwsmeriaid

Rydym wrth ein boddau yn clywed adborth gan ein cwsmeriaid gwerthfawr. Mae eich barn yn bwysig i ni i sicrhau ...

Gweld yr holl stori
Sylwadau gan eraill

Dywedwch wrthym pa fath o brofiad yr ydych wedi'i gael wrth ddefnyddio ein gwasanaeth hanfodol. Mae eich barn ...

Gweld yr holl stori

Trydarau Diweddaraf

RT @CarmsCouncil: More than 100 iPads are being handed out to council care homes in Carmarthenshire so that residents can communicate face…
RT @CarmsCouncil: Mae mwy na 100 o iPads yn cael eu rhoi i gartrefi gofal y Cyngor yn Sir Gaerfyrddin er mwyn i breswylwyr gyfathrebu wyneb…