Newyddion Diweddaraf

AROS YN DDIOGEL RHAG COVID-19 YN YSTOD 2020

AROS YN DDIOGEL RHAG COVID-19 YN YSTOD 2020

Gweld yr holl stori
Staff yn mynd yr ail filltir i helpu agored iawn i niwed

Staff yn mynd yr ail filltir i helpu agored iawn i niwed

Gweld yr holl stori
Llesiant Delta yn dathlu cyflogi ei 100fed aelod o staff

Mae Llesiant Delta yn dathlu ar ôl cyrraedd ei garregfilltir ddiweddaraf drwy gyflogi ei 100fed aelod o staff

Gweld yr holl stori

Astudiaethau Achos

Astudiaeth Achos: Tawelwch meddwl i deulu Eric

Mae Eric, sy'n dioddef â dementia fasgwlaidd, yn byw ar ei ben ei hun. Mae ganddo hefyd anawsterau clywed....

Gweld yr holl stori
Astudiaeth Achos: Gwybod bod cymorth ar gael pan fydd ei angen arnaf

Cafodd David ei eni â chyflwr prin a ddaeth i'r amlwg 25 o flynyddoedd yn ôl pan gododd un bore a llewygu.

Gweld yr holl stori
Ein hadborth cwsmeriaid

Rydym wrth ein boddau yn clywed adborth gan ein cwsmeriaid gwerthfawr. Mae eich barn yn bwysig i ni i sicrhau ...

Gweld yr holl stori
Sylwadau gan eraill

Dywedwch wrthym pa fath o brofiad yr ydych wedi'i gael wrth ddefnyddio ein gwasanaeth hanfodol. Mae eich barn ...

Gweld yr holl stori

Trydarau Diweddaraf

Rydym yn ffarwelio a dymuno ymddeoliad hapus i’n Rheolwr Cynorthwyol TEC, Yvonne Pugh sydd wedi gweithio o fewn… https://t.co/mPRXluunOE
We bid a fond farewell and happy retirement to our Asst TEC Manager, Yvonne Pugh who has worked within… https://t.co/DpIaX4huk9