Enable Recite
En

Newyddion Diweddaraf

Gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth er mwyn cefnogi byw'n annibynnol

Mae nifer o wasanaethau ar gael yn Sir Gaerfyrddin i helpu pobl i fyw'n annibynnol yn eu cartrefi am gyfnod hwy.

Gweld yr holl stori
Ein Pen-blwydd Cyntaf

Ym mis Mehefin eleni, buom yn dathlu ein pen-blwydd cyntaf - mae wedi bod yn flwyddyn anhygoel!

Gweld yr holl stori
Prosiect gwerth £12m i drawsnewid y ddarpariaeth iechyd a gofal cymdeithasol yn y Gorllewin

Mae’r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi cyhoeddi £12m ar gyfer prosiect i foderneiddio a gwella gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn y Gorllewin.

Gweld yr holl stori
Cydnabyddiaeth gan Ffrindiau Dementia

Rydym yn falch iawn ein bod yn parhau i gael ein cydnabod gan y Gymuned sy'n Cefnogi Pobl â Dementia fel sefydliad sy'n "Gweithio tuag at Gefnogi Pobl â Dementia."

Gweld yr holl stori

Astudiaethau Achos

Astudiaeth Achos: Tawelwch meddwl i deulu Eric

Mae Eric, sy'n dioddef â dementia fasgwlaidd, yn byw ar ei ben ei hun. Mae ganddo hefyd anawsterau clywed....

Gweld yr holl stori
Astudiaeth Achos: Gwybod bod cymorth ar gael pan fydd ei angen arnaf

Cafodd David ei eni â chyflwr prin a ddaeth i'r amlwg 25 o flynyddoedd yn ôl pan gododd un bore a llewygu.

Gweld yr holl stori
Sylwadau gan eraill

Rydym wrth ein boddau yn clywed adborth gan ein cwsmeriaid gwerthfawr. Dywedwch wrthym pa fath o brofiad yr...

Gweld yr holl stori
Sylwadau gan eraill 2

Rydym wrth ein boddau yn clywed adborth gan ein cwsmeriaid gwerthfawr. Dywedwch wrthym pa fath o brofiad yr...

Gweld yr holl stori

Trydarau Diweddaraf

@TaiCalon Congratulations from us all at @DeltaWellbeing
@CYCALlanelli @MbePike Many thanks @CYCALlanelli @MbePike much appreciated! We’re delighted 😊