Newyddion Diweddaraf

Gwasanaeth CONNECT newydd yn rhoi tawelwch meddwl i chi a'ch anwyliaid

Mae gwasanaeth cymorth cofleidiol NEWYDD i'ch helpu chi a'ch anwyliaid i fyw'n annibynnol am gyfnod hwy bellach ar gael yng Ngheredigion.

Gweld yr holl stori
Cysylltu â Charedigrwydd

Gall gweithredoedd caredig wneud gwahaniaeth mawr – dyna neges ymgyrch newydd sy’n cael ei lansio yn Sir Gâr, Sir Benfro a Sir Ceredigion.

Gweld yr holl stori
AROS YN DDIOGEL RHAG COVID-19 YN YSTOD 2020

AROS YN DDIOGEL RHAG COVID-19 YN YSTOD 2020

Gweld yr holl stori
Staff yn mynd yr ail filltir i helpu agored iawn i niwed

Staff yn mynd yr ail filltir i helpu agored iawn i niwed

Gweld yr holl stori

Astudiaethau Achos

Astudiaeth Achos: Tawelwch meddwl i deulu Eric

Mae Eric, sy'n dioddef â dementia fasgwlaidd, yn byw ar ei ben ei hun. Mae ganddo hefyd anawsterau clywed....

Gweld yr holl stori
Astudiaeth Achos: Gwybod bod cymorth ar gael pan fydd ei angen arnaf

Cafodd David ei eni â chyflwr prin a ddaeth i'r amlwg 25 o flynyddoedd yn ôl pan gododd un bore a llewygu.

Gweld yr holl stori
Ein hadborth cwsmeriaid

Rydym wrth ein boddau yn clywed adborth gan ein cwsmeriaid gwerthfawr. Mae eich barn yn bwysig i ni i sicrhau ...

Gweld yr holl stori
Sylwadau gan eraill

Dywedwch wrthym pa fath o brofiad yr ydych wedi'i gael wrth ddefnyddio ein gwasanaeth hanfodol. Mae eich barn ...

Gweld yr holl stori

Trydarau Diweddaraf

Trwy gydol y pandemig, rydym wedi cefnogi gofalwyr a phobl sy'n risg uchel trwy ein gwasanaethau lles hanfodol sydd… https://t.co/wH3LYBkc2K
Throughout the pandemic, we have been helping vulnerable people and carers through our wrap-around support service… https://t.co/ZG3RJIBU8b