;

Darganfyddwch beth oedd gan Archwiliad TSA i'w ddweud am ein gwasanaeth rhagorol

03 Tachwedd 2020

Yn dilyn ein Harchwiliad Fframwaith Safonau Ansawdd diweddar gan Gymdeithas Gwasanaethau TEC (TSA), rydym yn falch iawn o fod wedi cael ein hachrediad Ansawdd TEC unwaith eto.

Sefydlwyd y Cynllun Archwilio i ddarparu archwiliad allanol annibynnol o sefydliad yn erbyn gofynion y Fframwaith Safonau Ansawdd.

Asesodd yr archwiliad 10 Modiwl Safonol Cyffredin a Modiwlau Cyflenwi Gwasanaethau gan gynnwys Monitro TEC, Asesu a Gosod TEC, Gwasanaeth Ymateb a Theleiechyd.

Hoffem ddiolch i'n holl dîm am eu gwaith caled parhaus i sicrhau ein bod yn darparu'r gwasanaeth gorau i'n cleientiaid, sydd wrth wraidd pawb a wnawn.

Dyma rai o'r sylwadau a wnaeth yr Archwilydd am ein gwasanaeth...

"Mae Llesiant Delta yn fusnes arloesol a hyblyg sy'n anelu at ddarparu canolfan ragoriaeth ar gyfer Gofal a Alluogir gan Dechnoleg"
 
"Roedd mesurau i ddelio ag argyfwng Covid wedi'u strwythuro, eu cynllunio a'u trefnu'n dda"
 
"Maent wedi ymrwymo i sicrhau gwasanaethau strwythuredig sy'n cael eu rheoli'n dda'"

"Maent yn gwella prosesau presennol yn barhaus"

Archwilydd TSA 2020

Gallwch weld yr adroddiad Archwilio TSA llawn yma.

                                          

 

Yn ôl