Enable Recite
En
;

Rydym yn falch iawn ein bod yn parhau i gael ein cydnabod gan y Gymuned sy'n Cefnogi Pobl â Dementia fel sefydliad sy'n "Gweithio tuag at Gefnogi Pobl â Dementia."

20 Mehefin 2019

Rydym yn falch iawn ein bod yn parhau i gael ein cydnabod gan y Gymuned sy'n Cefnogi Pobl â Dementia fel sefydliad sy'n "Gweithio tuag at Gefnogi Pobl â Dementia."

O ganlyniad, rydym wedi cael logo arbennig, sy'n ddilys i'w arddangos am flwyddyn, y gellir ei gynnwys yn ein holl gyfathrebiadau er mwyn helpu i hyrwyddo ein hymrwymiad parhaus i gefnogi pobl â dementia cymaint ag y bo modd, yn awr, ac yn y dyfodol.

I gael rhagor o fanylion am gymorth dementia, ewch i https://www.dementiafriends.org.uk/

image
Yn ôl