Enable Recite
En
;

Ym mis Mehefin eleni, buom yn dathlu ein pen-blwydd cyntaf - mae wedi bod yn flwyddyn anhygoel!

23 Gorffennaf 2019

Ym mis Mehefin eleni, buom yn dathlu ein pen-blwydd cyntaf - mae wedi bod yn flwyddyn anhygoel!

Mae'r cwmni wedi cael dechrau ardderchog ac wrth i ni dyfu, rydym yn parhau i fynd o nerth i nerth.

Pan oeddem wedi trosglwyddo o wasanaeth Llinell Gofal blaenorol Cyngor Sir Caerfyrddin i Lesiant Delta, roedd gennym 44 aelod o staff. Erbyn diwedd ein blwyddyn gyntaf mewn busnes, mae'r ffigur hwn wedi dyblu i dros 80.

Yn ogystal, rydym wedi ennill pum contract newydd i ddarparu gwasanaeth monitro 24/7 o holl alwadau brys a gwasanaethau y tu allan i'r oriau arferol gan gynnwys Cyngor Sir Wrecsam, Tai Calon Community Housing, Bron Afon a Mid-Wales Housing, ynghyd â holl offer teleofal, yn ogystal â chwsmeriaid presennol yn cynyddu eu gofynion busnes.

Rydym hefyd yn gyffrous iawn am gynnydd y prosiect Barcelona sydd ar y gweill.

Llwyddwyd i wneud cynnydd gwych drwy waith ragorol y tîm ac rydym am ddiolch i'n holl staff gweithgar am eu hymroddiad parhaus dros y flwyddyn ddiwethaf ac hefyd i'n holl gwsmeriaid gwerthfawr iawn.

Edrychwn ymlaen at weld beth fydd gan y flwyddyn nesaf i'w gynnig inni!

image
Yn ôl