Enable Recite
En
;

Mae’r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi cyhoeddi £12m ar gyfer prosiect i foderneiddio a gwella gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn y Gorllewin.

22 Mehefin 2019

Mae’r Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething wedi cyhoeddi £12m ar gyfer prosiect i foderneiddio a gwella gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn y Gorllewin. Newyddion arbennig!

Bydd yr arian yn cefnogi amrywiaeth o fentrau sy'n symud gwasanaethau o'r ysbyty i gartrefi a chymunedau pobl gan ei gwneud yn haws i bobl gael gafael ar y gofal sydd ei angen arnynt, aros yn iach a chadw eu hannibyniaeth.

Dan arweiniad Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Gorllewin Cymru, y prosiect hwn yw’r diweddaraf i gael cyllid o Gronfa Trawsnewid Llywodraeth Cymru, sy’n gronfa o £100m. Crëwyd y Gronfa i gefnogi camau gweithredu allweddol yng nghynllun iechyd a gofal cymdeithasol tymor hir Llywodraeth Cymru, sef Cymru Iachach. 

Gallwch gael rhagor o wybodaeth yma… 

Welsh Goverment

 

 

 

 

 

 

 

Yn ôl