;

Swyddogion Llesiant Cymunedol newydd wedi'u penodi yn Sir Benfro

10 Chwefror 2020

Penodwyd chwe Swyddog Lles Cymunedol newydd yn llwyddiannus i helpu i ddarparu gwasanaeth lles rhagweithiol rhanbarthol newydd yn Sir Benfro.

Mae nifer o swyddi ar gael ar gyfer unigolion blaengar, hyblyg a brwdfrydig i ragori wrth weithio fel rhan allweddol o dîm Llesiant Delta er mwyn darparu'r model newydd cyffrous hwn o wasanaeth rhagweithiol Gofal trwy Gymorth Technoleg, a hynny fel rhan o brosiect Cronfa Trawsnewid Llywodraeth Cymru ledled rhanbarth Bwrdd Partneriaeth Gorllewin Cymru.

Mae'r swyddi diweddaraf hyn yn cael eu cynnal yn Sir Benfro gan un o dri sefydliad partner; Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, yng Nghyfarwyddiaeth Cymunedau Sir Benfro, Cymdeithasol Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro (PAVS), yn y tîm Cysylltwyr Cymunedol; a'r Groes Goch Brydeinig, yn y tîm Gweithwyr Achos PIVOT.

Dywedodd Carla Dix, Rheolwr Strategaeth Atal Gofal trwy Gymorth Technoleg: "Rydym yn falch iawn ein bod wedi penodi chwe Swyddog Lles Cymunedol newydd yn llwyddiannus i'n helpu i ddarparu'r gwasanaeth newydd sbon, cyffrous ac arloesol hwn ochr yn ochr â'n partneriaid. Mae'r swyddi hyn yn allweddol i ddatblygiad ein cynnig Technoleg trwy Gymorth Technoleg Rhagweithiol yn Sir Benfro.”

Mae Llesiant Delta yn cynnig gwasanaeth trafod galwadau/cyswllt aml-swyddogaeth 24/7 ledled de-orllewin Cymru, sydd ar gael i bobl sy'n defnyddio larymau cymdeithasol. Hefyd mae'n delio â galwadau brys y tu allan i oriau ar gyfer gwasanaethau'r Cyngor ac mae'n fan cyswllt cychwynnol ar gyfer gofal cymdeithasol i oedolion yn Sir Gaerfyrddin.

Yn unol â'r model gwasanaeth newydd, bydd y swyddogion lles gynnal asesiadau Llesiant Rhagweithiol ar gyfer defnyddwyr gwasanaeth yn eu cartrefi eu hunain neu mewn lleoliadau cymunedol, gan roi cymorth dilynol ac adolygu sefyllfaoedd fel y bo'n briodol. Byddan nhw bod yn aelodau allweddol o Dîm Sir Benfro gan ddarparu Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth ynghylch gwasanaethau cymunedol i'r cyhoedd, asiantaethau allanol, cydweithwyr ym maes iechyd, a rhanddeiliaid eraill y mae angen cymorth arnynt.

 

image
Yn ôl