Enable Recite
En
Back

Delta Lifeline - Purchase Only & Monitoring

Purchase one of our lifeline packages as a one off cost and pay a small monthly fee for monitoring

£189 Un-tro
A £5.11 Y/M

This allows anyone to purchase one of our Delta lifeline packages as a one off cost and pay a small monthly fee for monitoring.

 

This plan includes:

  • Freedom to purchase equipment
  • Delta Lifeline
  • Pendant (with standard approx. 50m range)
  • Wrist strap
  • Neck lanyard
  • 24/7 monitoring
  • Annual System Check

Cost:

  • Delta Lifeline and pendant purchase charge: £149.00
  • Monthly monitoring only charge: £5.11
  • One-off set up fee: £40 (payable in initial payment)

 

“ Mae fy llinell gymorth wedi rhoi cymaint o dawelwch meddwl i mi a'm teulu ”

“ Mae wedi rhoi fy annibyniaeth a'm rhyddid yn ôl i mi”

“ Mae'n wych gwybod bod cymorth ar gael 24/7, 365 diwrnod, os bydd ei angen arnaf rywbryd ”