Swyddi

Swyddog Llesiant Cymunedol (Ceredigion)
Cyflog: £19,544 - £22,462
Lleoliad: Neuadd y Sir - Aberaeron
Math Swydd: Swydd dros dro - amser llawn - (Dros dro oherwydd Cyllid)
Dyddiad Cau: 18/08/2020
Cyfeirnod: 029838

Mae Llesiant Delta yn gwmni masnachu awdurdod lleol sydd ym mherchnogaeth lwyr Cyngor Sir Caerfyrddin. Mae hon yn swydd newydd a ariennir gan gronfa gweddnewid Llywodraeth Cymru a bydd wedi'i lleoli yng Ngheredigion. Mae'r swydd newydd gyffrous hon yn canolbwyntio ar wella lles unigolion drwy ymyrraeth gynnar a gefnogir gan TEC pwrpasol.

Nod y tîm yn Llesiant Delta Wellbeing yw gwella annibyniaeth ein cwsmeriaid gan ddarparu help a chymorth pan fydd arnynt ei angen. I gael rhagor o wybodaeth am ein gwasanaethau, edrychwch ar ein gwefan www.llesiantdelta.org.uk

Yn ddelfrydol, bydd gennych brofiad o weithio o fewn rôl gynghori, neu amgylchedd adran awdurdod lleol gyda sgiliau cyfathrebu rhagorol.

Mae gallu cyfathrebu'n effeithiol yn Gymraeg yn ofynnol ar gyfer cyflawni'r swydd hon. Gellir estyn cymorth ar ôl y penodiad i gyrraedd y lefel hon.

Am drafodaeth anffurfiol cysylltwch â Rebecca Davies drwy ffonio 0300 333 2222.

Cliciwch ar y ddolen i weld copi .pdf o'r Proffil Swydd a’r Fanyleb Person.