Cwrdd â'r tîm

Rydym yn dîm cyfeillgar, profiadol wedi'i leoli yn Ne-orllewin Cymru, a rhyngom mae gennym bron 600 mlynedd o brofiad yn y sectorau Tai, Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

person - Samantha Watkins

Samantha Watkins

Rheolwr-gyfarwyddwr

Sam yw pennaeth Llesiant Delta. Mae'n arwain y newid o'i ddechreuad fel Gwasanaeth Llinell Gofal o fewn Cyngor Sir Caerfyrddin.

person - Paul Faulkner

Paul Faulkner

Rheolwr Gofal trwy Gymorth Technoleg

Paul Faulkner yw ein Rheolwr Gofal trwy Gymorth Technoleg yma yn Llesiant Delta.

person - Rebecca Davies

Rebecca Davies

Pennaeth Gweithrediadau a Phartneriaethau

Ymunodd Rebecca â'r cwmni yn 2016. Yn ystod ei hamser mae wedi datblygu gwybodaeth fanwl am y busnes, sydd wedi gweld ei chynnydd yn ei rôl bresennol fel Pennaeth Gweithrediadau a Phartneriaethau.

person - Charlotte Green

Charlotte Green

Rheolwr Gweithrediadau

Ymunodd Charlotte â’r tîm yn 2019 ac ers hynny mae wedi’i dyrchafu’n Rheolwr Gweithrediadau.

person - Carla Dix

Carla Dix

Arweintdd Rhaglen Arloesi Strategol

Mae gan Carla dros 9 mlynedd o brofiad yn gweithio yn maes TEC. Bydd yn arwain ar weithredu model gwasanaeth newydd fel rhan o'r Gronfa Drawsnewid a ddyfarnwyd i Fwrdd Partneriaeth Gorllewin Cymru

person - Gareth Rees

Gareth Rees

Arweintdd Rhaglen Arloesi Strategol

Ymunodd Gareth â Llesiant Delta yn 2020 ar ôl gyrfa gyda sawl cwmni technoleg byd-eang. Mae ei rôl ddiweddaraf yn canolbwyntio ar brosiectau technoleg ddigidol a phartneriaethau ym maes iechyd.

person - Sarah Vaughan

Sarah Vaughan

Rheolwr Ymateb Cymunedol

Mae Sarah yn rheoli ein Tîm Ymateb Lles Cymunedol. Gyda'i phrofiad yn y sector gofal, bydd yn datblygu'r tîm ac yn cefnogi cofrestriad y gwasanaeth gydag Arolygiaeth Gofal Cymru.

person - Victoria Jones

Victoria Jones

Rheolwr Marchnata a Chyfryngau

Mae Victoria yn cefnogi datblygiad marchnata. Mae hi'n gyfrifol am gynhyrchu busnes newydd gan unigolion preifat, cynnal ein cyfryngau cymdeithasol a mynychu digwyddiadau i hyrwyddo'r gwasanaeth.

person - Kate Ozbahadir

Kate Ozbahadir

Swyddog Arloesi a Seilwaith

Ymunodd Kate â'r tîm ym mis Medi 2016 ac mae wedi cael dyrchafiad i gefnogi pob agwedd ar seilwaith cwmnïau, gan gynnwys gweithredu systemau gwaith arloesol newydd.

person - Shereen Turvey

Shereen Turvey

Hyfforddiant Cydlynydd

Ymunodd Shereen â'r tîm ym mis Hydref 2013 ac mae wedi cael dyrchafiad i arwain a datblygu'r tîm trwy hyfforddi a rheoli perfformiad.

person - Lindsey Kearney

Lindsey Kearney

Arweinydd Tîm

Lindsey yw Arweinydd Tîm y gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth yn Sir Gaerfyrddin sy'n cefnogi atgyfeiriadau gofal cymdeithasol oedolion.

person - Kelsey Lewis

Kelsey Lewis

Arweinydd Tîm

Ymunodd Kelsey â'r tîm yn 2017 ac fe'i hyrwyddwyd i arwain a datblygu'r tîm drwy hyfforddi a mentora, gan ennill profiad helaeth o ddarparu pob agwedd ar y gwasanaeth.

person - Laura Furnell

Laura Furnell

Arweinydd Tîm

Ymunodd Laura â'r tîm yn 2018 ac mae wedi cael dyrchafiad i arwain a datblygu'r tîm drwy hyfforddiant a mentora.

person - Joy Cleary

Joy Cleary

Uwch Swyddog

Penodwyd Joy fel Uwch Swyddog i gefnogi ein gweithgareddau yng ngogledd ddwyrain Cymru. Mae'n goruchwylio ein gweithgareddau gweithredol o ddydd i ddydd ac yn cysylltu â'n partneriaid yn yr ardal.