Canllawiau Defnyddwyr Gofal a Alluogir gan Dechnoleg

 

Thermomedr y Glust

Ocsifesurydd Pwls

Clorian

Monitor Pwysedd Gwaed

Ddyfais Polar (gwylio gwisgadwy)