Astudiaethau Achos

Gwasanaeth Bywydau Bodlon 1

Mae prosiect Bywydau Bodlon yn cefnogi'r rheiny sy'n byw gyda dementia a nam gwybyddol i gynnal eu...

Gweld yr holl stori
Gwasanaeth Bywydau Bodlon 2

Mae prosiect Bywydau Bodlon yn cefnogi'r rheiny sy'n byw gyda dementia a nam gwybyddol i gynnal eu...

Gweld yr holl stori
Sut y gwnaeth gwasanaeth CONNECT Sir Caerfyrddin helpu Beryl a'i theulu i aros gyda'i gilydd yn ystod COVID-19

Roedd *Beryl, sy'n 94 oed o Bontyberem wedi bod yn defnyddio uned gartref Llinell Gymorth a'r larwm gwddf am...

Gweld yr holl stori
Gwasanaeth CONNECT yn helpu dyn o Geredigion sy'n dioddef â dementia i osgoi arosiadau diangen yn yr ysbyty ar ôl cwympo gartref

"Rydym mor ddiolchgar am y gwasanaeth gwych rydych chi'n ei ddarparu," - geiriau diymhongar gofalwr o...

Gweld yr holl stori
Cleient CONNECT Ceredigion yn dweud bod ei llechen ddigidol yn "wych" a'i bod yn ei defnyddio'n ddyddiol

Mae un o gleientiaid CONNECT Ceredigion yn dweud bod y llechen ddigidol a gafodd fel rhan o'r gwasanaeth wedi ...

Gweld yr holl stori
Cymorth digidol CONNECT yn atal cleient rhag cael ei thwyllo gan sgamwyr ar-lein

Mae atal ein cleientiaid mwyaf agored i niwed rhag cael eu twyllo gan “sgamwyr” yn hanfodol. Un o fanteision ...

Gweld yr holl stori
Gwasanaeth CONNECT Sir Benfro wedi helpu person â chanser terfynol i gadw mewn cysylltiad ag anwylyn yn ystod Covid

Rhoddodd gwasanaeth CONNECT Sir Benfro gymorth digidol hanfodol i berson â chanser terfynol yn ystod Covid,...

Gweld yr holl stori
"Tawelwch meddwl" i ofalwr 80 oed o Sir Benfro sy'n gofalu am ei mab sydd ag anaf i'r ymennydd

Mae gofalwr 80 oed o Sir Benfro, sydd wedi bod yn gofalu am ei mab yn dilyn anaf i'r ymennydd sy'n golygu ei...

Gweld yr holl stori

Trydarau Diweddaraf

We are currently experiencing significantly high call volumes. We urge callers to remain on the line and be assured… https://t.co/UvLj7ke5Zk
Yn ôl