Astudiaethau Achos

Gwasanaeth Bywydau Bodlon 1

Mae prosiect Bywydau Bodlon yn cefnogi'r rheiny sy'n byw gyda dementia a nam gwybyddol i gynnal eu...

Gweld yr holl stori
Gwasanaeth Bywydau Bodlon 2

Mae prosiect Bywydau Bodlon yn cefnogi'r rheiny sy'n byw gyda dementia a nam gwybyddol i gynnal eu...

Gweld yr holl stori
Sut y gwnaeth gwasanaeth CONNECT Sir Caerfyrddin helpu Beryl a'i theulu i aros gyda'i gilydd yn ystod COVID-19

Roedd *Beryl, sy'n 94 oed o Bontyberem wedi bod yn defnyddio uned gartref Llinell Gymorth a'r larwm gwddf am...

Gweld yr holl stori
Gwasanaeth CONNECT yn helpu dyn o Geredigion sy'n dioddef â dementia i osgoi arosiadau diangen yn yr ysbyty ar ôl cwympo gartref

"Rydym mor ddiolchgar am y gwasanaeth gwych rydych chi'n ei ddarparu," - geiriau diymhongar gofalwr o...

Gweld yr holl stori
Cleient CONNECT Ceredigion yn dweud bod ei llechen ddigidol yn "wych" a'i bod yn ei defnyddio'n ddyddiol

Mae un o gleientiaid CONNECT Ceredigion yn dweud bod y llechen ddigidol a gafodd fel rhan o'r gwasanaeth wedi ...

Gweld yr holl stori
Cymorth digidol CONNECT yn atal cleient rhag cael ei thwyllo gan sgamwyr ar-lein

Mae atal ein cleientiaid mwyaf agored i niwed rhag cael eu twyllo gan “sgamwyr” yn hanfodol. Un o fanteision ...

Gweld yr holl stori
Gwasanaeth CONNECT Sir Benfro wedi helpu person â chanser terfynol i gadw mewn cysylltiad ag anwylyn yn ystod Covid

Rhoddodd gwasanaeth CONNECT Sir Benfro gymorth digidol hanfodol i berson â chanser terfynol yn ystod Covid,...

Gweld yr holl stori
"Tawelwch meddwl" i ofalwr 80 oed o Sir Benfro sy'n gofalu am ei mab sydd ag anaf i'r ymennydd

Mae gofalwr 80 oed o Sir Benfro, sydd wedi bod yn gofalu am ei mab yn dilyn anaf i'r ymennydd sy'n golygu ei...

Gweld yr holl stori

Trydarau Diweddaraf

📢 RYDYM YN RECRIWTIO YN #LLANELLI 📢 👉 Oes gennych chi brofiad o weithio yn y diwydiant marchnata a chyfryngau? 👉 H… https://t.co/GDmjeU2wcD
📢 WE’RE RECRUITING IN #LLANELLI 📢 👉 Do you have experience of working in the marketing and media industry? 👉 Would… https://t.co/YA6B0zNj61
Yn ôl