Ffurflen Cyfeirio Teleiechyd

*Sylwch fod y Ffurflen Gyfeirio hon at ddefnydd gweithwyr iechyd proffesiynol yn unig.

Ffurflen Cyfeirio Teleiechyd

Mae'r claf wedi cael taflen wybodaeth sy'n disgrifio'r gwasanaeth ac yn manylu ar sut mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn casglu, defnyddio, cadw a datgelu gwybodaeth bersonol. Mae'r claf yn deall y bydd ei ddata'n cael ei ddefnyddio at ddibenion monitro ei ddarlleniadau a deall ei iechyd yn y tymor hwy.