Newyddion Diweddaraf

Mae Delta CONNECT wedi cynnig "cymorth gwerthfawr" i Edward

Ar ôl i *Edward Jones, sy'n 82 oed ac yn ŵr gweddw ddychwelyd i'w gartref yn Llanymddyfri ar ôl cyfnod hir yn yr ysbyty ar ddiwedd 2019, byddai ei fab, a'i ferch yng nghyfraith a'u merch yn ymweld sawl gwaith y dydd i'w helpu â'i fywyd bob dydd a chadw llygad arno.

Gweld yr holl stori
Mae cleient CONNECT Sir Gaerfyrddin yn dweud bod y gwasanaeth yn darparu "cymorth amhrisiadwy" yn dilyn degawd o gam-drin domestig, ac wedi achub ei bywyd

Mae cleient CONNECT Sir Gaerfyrddin a fu'n dioddef camdrin domestig am dros ddegawd wedi dweud bod y cymorth a ddarperir drwy'r gwasanaeth wedi bod yn "amhrisiadwy" ac wedi "achub ei bywyd".

Gweld yr holl stori
Gwasanaeth CONNECT Sir Benfro yn rhoi "tawelwch meddwl" i ofalwr

Mae cleient Delta CONNECT o Sir Benfro sy'n gofalu am ei gŵr wedi diolch am y "tawelwch meddwl" sydd ganddi yn dilyn y cymorth y mae'r ddau wedi'i gael drwy'r gwasanaeth.

Gweld yr holl stori
Mae gwasanaeth CONNECT Ceredigion wedi bod yn "fendith" i mam, dywed merch cleient CONNECT a oedd wedi cwympo sawl gwaith

Mae merch un o gleientiaid CONNECT Ceredigion wedi disgrifio'r gefnogaeth a ddarperir drwy'r gwasanaeth 24/7 fel "Bendith" i'w mam, a oedd wedi cwympo sawl gwaith gartref.

Gweld yr holl stori

Astudiaethau Achos

Astudiaeth Achos: Tawelwch meddwl i deulu Eric

Mae Eric, sy'n dioddef â dementia fasgwlaidd, yn byw ar ei ben ei hun. Mae ganddo hefyd anawsterau clywed....

Gweld yr holl stori
Astudiaeth Achos: Gwybod bod cymorth ar gael pan fydd ei angen arnaf

Cafodd David ei eni â chyflwr prin a ddaeth i'r amlwg 25 o flynyddoedd yn ôl pan gododd un bore a llewygu.

Gweld yr holl stori
Ein hadborth cwsmeriaid

Rydym wrth ein boddau yn clywed adborth gan ein cwsmeriaid gwerthfawr. Mae eich barn yn bwysig i ni i sicrhau ...

Gweld yr holl stori
Sylwadau gan eraill

Dywedwch wrthym pa fath o brofiad yr ydych wedi'i gael wrth ddefnyddio ein gwasanaeth hanfodol. Mae eich barn ...

Gweld yr holl stori

Trydarau Diweddaraf

📢 RYDYM YN RECRIWTIO YN #LLANELLI 📢 👉 Oes gennych chi brofiad o weithio yn y diwydiant marchnata a chyfryngau? 👉 H… https://t.co/GDmjeU2wcD
📢 WE’RE RECRUITING IN #LLANELLI 📢 👉 Do you have experience of working in the marketing and media industry? 👉 Would… https://t.co/YA6B0zNj61