Ein hadborth cwsmeriaid

Rydym wrth ein boddau yn clywed adborth gan ein cwsmeriaid gwerthfawr. Mae eich barn yn bwysig i ni i sicrhau ein bod yn parhau i ddarparu'r gwasanaeth gorau i gefnogi eich anghenion er mwyn sicrhau y gallwch fyw mor annibynnol â phosibl gan roi tawelwch meddwl i'ch teulu...

I gael gwybod beth sydd gan ein cwsmeriaid i'w ddweud am eu profiadau, darllenwch y canlynol...

Daniel James - Gorffennaf 2019

triangle

“Roeddwn i am gysylltu i ddiolch i chi am ddarparu cymorth ar fyr rybudd o ran sicrhau bod gwasanaeth argyfwng wrth gefn ar gael. Mae'r gwasanaeth ymatebol gennych chi a'ch cydweithwyr o ran sicrhau bod modd ailgyfeirio galwadau yn cael ei werthfawrogi'n fawr iawn”. Mawrth 2018

David Jones - Mai 2019

triangle

“Roedd hi'n broffesiynol iawn, yn gymwynasgar ac fe eglurodd i'r defnyddiwr gwasanaeth beth oedd yn digwydd mewn modd clir a chryno. Fe wnaeth hi ddigwyddiad a allai fod wedi bod yn drawmatig yn haws trwy fod yn bwyllog ac yn broffesiynol”. Mawrth 2018

Cwsmer - Ebrill 2019

triangle

"Roedd fy nhad wedi cwympo neithiwr ac roedd yn poeni os nad oeddem yn gallu ei glywed, efallai y byddai'n cael ei adael ar y llawr. Roedd yn ddiolchgar iawn i'ch ymgynghorydd am ei helpu ac roedd am ddiolch i chi i gyd am eich gwasanaeth gwerthfawr."

Cwsmer - Mai 2019

triangle

"Diolch yn fawr ichi am y gwasanaeth yr ydych yn ei ddarparu i fy rhieni, rydych yn gymorth mawr. Mae'r offer yn wych ac roedd yn fuddiol iawn i'n teulu pan oedd fy nhad yn sâl. Diolch yn arbennig i'ch Gosodwr a oedd yn llawer o gymorth."

Yn ôl