Cysylltwch â ni heddiw i gael cymorth 24/7 mewn argyfwng

Tawelwch meddwl drwy wasgu botwm

Yn eich helpu chi i fyw'n annibynnol am gyfnod hwy

Yn eich helpu chi a'ch anwyliaid i fyw'n annibynnol am gyfnod hwy

Ble bynnag ydych yn y DU, gall ein tîm ddarparu cyfarpar y gallwch ei ddefnyddio yn eich cartref neu du allan fel rhan o'ch trefn ddyddiol. Mae rhagor o fanylion ar gael am y cynlluniau sydd gennym.

Sut mae eich Llinell Gymorth Delta yn gweithio?

  • Mae holl Linellau Cymorth Delta angen mynediad i'ch ffôn llinell dir i allu gweithredu a chysylltu â'n canolfan fonitro 24/7 neu eich cyswllt/cysylltiadau enwebedig os dewisoch chi'r Cynllun Prynu yn Unig.

  • Heb linell dir? Peidiwch â phoeni! Gallwn ddarparu cerdyn SIM Llinell Gymorth Delta arbennig i'w roi yn eich uned sy'n cysylltu'n uniongyrchol â'ch Wi-Fi cartref ac yn eich galluogi i gysylltu â'n canolfan fonitro neu eich cysylltiadau enwebedig pryd bynnag y bydd angen i chi wneud hynny.

Mae cael eich llinell gymorth mor hawdd ag 1-2-3!

1 Dewiswch Eich Cynllun

Dewiswch y cynllun gorau ar gyfer eich anghenion

2 Eich Cyfarpar

Byddwn yn anfon eich cyfarpar o fewn 3-5 diwrnod gwaith ar ôl ei archebu/prynu.

3 Tawelwch Meddwl

Mae ein tîm cymwynasgar yma i chi 24/7, 365 diwrnod y flwyddyn!

Eich dewisiadau o ran cynllun

Mae gennych dri chynllun i ddewis o'u plith, ac mae pob un o'n cynlluniau yn cynnwys cyfarpar Llinell Gymorth Delta.

1
Y FWYAF POBLOGAIDD

Llinell Gymorth Delta - Aur

£40 Un-tro (heb gynnwys TAW)
O £15.16 Y/M (HEB GYNNWYS TAW)
Ein cynllun mwyaf poblogaidd, sy'n eich galluogi i rannu cost eich cynllun llinell gymorth Delta.
2

Llinell Gymorth Delta - Arian

£189 Un-tro (heb gynnwys TAW)
A £5.28 Y/M (HEB GYNNWYS TAW)
Prynu un o'n pecynnau llinell gymorth Delta fel cost unwaith yn unig a thalu ffi fisol fach am fonitro.
3

Llinell Gymorth Delta - Efydd

£179 Un-tro (heb gynnwys TAW)
Prynu un o'n pecynnau Llinell Gymorth Delta fel cost unwaith yn unig.
4
CYNNIG ARBENNIG

Delta CONNECT

Gwasanaeth cymorth cofleidiol llawn i chi neu'ch anwyliaid - AM DDIM am 6 mis!


Mae taliadau misol yn berthnasol yn dilyn y cyfnod hwn, os ydych am barhau â'r gwasanaeth hwn.


Ar gael ar hyn o bryd yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro yn unig.

Mae CONNECT yn cynnig pecyn cymorth hyblyg gan gynnwys asesiad llesiant, galwadau lles rhagweithiol, cefnogaeth ddigidol, help i ail-ymgysylltu â'r gymuned a mynediad at wasanaeth ymateb cymunedol 24/7.

“ Mae fy llinell gymorth wedi rhoi cymaint o dawelwch meddwl i mi a'm teulu ”

“ Mae wedi rhoi fy annibyniaeth a'm rhyddid yn ôl i mi”

“ Mae'n wych gwybod bod cymorth ar gael 24/7, 365 diwrnod, os bydd ei angen arnaf rywbryd ”