Yn ôl
CYNNIG ARBENNIG

Delta CONNECT

Gwasanaeth cymorth cofleidiol llawn i chi neu'ch anwyliaid - AM DDIM i gofrestru os ymunwch erbyn 31 Mawrth, 2023.

 

Mae taliadau misol yn berthnasol yn dilyn y cyfnod hwn, os ydych am barhau â'r gwasanaeth hwn.

 

Ar gael ar hyn o bryd yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro yn unig.


Mae CONNECT yn cynnig pecyn cymorth hyblyg gan gynnwys asesiad llesiant, galwadau lles rhagweithiol, cefnogaeth ddigidol, help i ail-ymgysylltu â'r gymuned a mynediad at wasanaeth ymateb cymunedol 24/7. 

Ffoniwch 0300 333 2222 i gael mwy o fanylion neu i gofrestru heddiw

Mae'r cynllun hwn yn cynnwys:

 • Llinell Gymorth Delta
 • Larwm gwddf (ag amrediad cyffredinol o tua 50m)
 • Strap garddwrn
 • Cortyn
 • Monitro 24/7
 • Galwadau lles rhagweithiol wedi'u teilwra i'ch anghenion unigol penodol - gallai hyn fod yn ddyddiol, wythnosol neu fisol
 • Cefnogaeth ddigidol a help i ail-ymgysylltu â'r gymuned leol - nid ar hyn o bryd, ond yn gorfforol hirdymor
 • Mynediad i'n app newydd CONNECT 2U i helpu i leihau unigrwydd ac arwahanrwydd trwy eich helpu i gadw mewn cysylltiad â'ch ffrindiau a'ch teulu fwy neu lai
 • Mynediad i wasanaeth ymateb cymunedol 24/7 pe bai ei angen arnoch byth
 • Gwiriad System Blynyddol
 • Gellir ychwanegu larwm gwddf arall at y cynllun hwn, sy'n galluogi dau unigolyn i elwa ar y pecyn hwn
 • Dim contract penodedig
 • Dim tâl cyfarpar (*Telerau ac Amodau'n berthnasol)

 

Cost:

 • AM DDIM os byddwch yn ymuno erbyn 31 Mawrth 2022.
 • Mae taliadau misol yn berthnasol yn dilyn y cyfnod hwn, os ydych am barhau â'r gwasanaeth hwn.

 

Telerau ac Amodau:

 • Nid oes unrhyw ffi offer ar gyfer y Cynllun CONNECT cyn belled â bod yr offer yn cael ei ddychwelyd atom ar ôl i'r cynnig am ddim i ben. Bydd ein tîm yn cynghori ar daliadau misol ar ôl y cyfnod hwn os byddwch yn parhau â'r gwasanaeth.

“ Mae fy llinell gymorth wedi rhoi cymaint o dawelwch meddwl i mi a'm teulu ”

“ Mae wedi rhoi fy annibyniaeth a'm rhyddid yn ôl i mi”

“ Mae'n wych gwybod bod cymorth ar gael 24/7, 365 diwrnod, os bydd ei angen arnaf rywbryd ”