Prynu Llinell Gymorth Delta a larwm gwddf: £189 Un-tro (heb gynnwys TAW) a Tâl misol £5.28 (heb gynnwys TAW)

Os caiff y larwm ei wasgu, efallai y bydd angen i ni wybod i ble i gyfeirio'r gwasanaethau brys. Defnyddiwch y blychau isod i nodi pwy fydd yn defnyddio'r larwm
Rhowch nodiadau megis cyfarwyddiadau dosbarthu neu gyfeiriad dosbarthu arall
Pan fydd eich archeb wedi'i chyflwyno, byddwn yn cysylltu â chi i ofyn ychydig mwy o gwestiynau syml a fydd yn ein galluogi i gysylltu â'ch teulu neu eich ffrindiau os bydd angen, pan fydd eich larwm yn cael ei wasgu. Sicrhewch fod rhywun gartref i dderbyn eich parsel o Delta gan fod angen llofnod ar gyfer y gwasanaeth hwn. Ni allwn ddosbarthu'r larwm heb lofnod.


Os oes gennych chi neu'r person rydych yn prynu ar ei gyfer unrhyw gyflyrau meddygol hirdymor neu unrhyw anabledd, nid oes angen i chi dalu TAW am ein gwasanaeth. Nid yw'r mwyafrif helaeth o'n defnyddwyr yn talu TAW, ac maent yn defnyddio'r ffurflen hunan-ddatgan syml hon
Os oes gennych chi neu'r person rydych yn prynu ar ei gyfer unrhyw gyflyrau meddygol hirdymor neu unrhyw anabledd, nid oes angen i chi dalu TAW am ein gwasanaeth. Nid yw'r mwyafrif helaeth o'n defnyddwyr yn talu TAW, ac maent yn defnyddio'r ffurflen hunan-ddatgan syml hon
After you click ‘Submit’ below you will be taken to PayPal to complete your purchase.

“ Mae fy llinell gymorth wedi rhoi cymaint o dawelwch meddwl i mi a'm teulu ”

“ Mae wedi rhoi fy annibyniaeth a'm rhyddid yn ôl i mi”

“ Mae'n wych gwybod bod cymorth ar gael 24/7, 365 diwrnod, os bydd ei angen arnaf rywbryd ”